ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

เรียน ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน

ขณะนี้ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ

DMIS

© สำนักงาน กศน.