ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

เรียน ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน

ขณะนี้ระบบสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ

เลื่อนการปิดระบบ DMIS ไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พศ. 2564 (ฉบับล่าสุด 30 ธันวาคม 2564) ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2564 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2563 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2562 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2561 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถรายงานผลบ้านหนังสือชุมชน ปี พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<