ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน.(DMIS)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า รอบที่ 2 (เดือน เมษายน 2566 - กันยายน 2566) ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พศ. 2564 (ฉบับล่าสุด 30 ธันวาคม 2564) ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2565 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2564 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2563 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2562 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2561 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถรายงานผลบ้านหนังสือชุมชน ปี พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<