ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (DMIS)

ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2566 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2565 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2564 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2563 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2562 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถเข้าดูผลการดำเนินการปี 2561 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ท่านสามารถรายงานผลบ้านหนังสือชุมชน ปี พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่ >>>>คลิก<<<<
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร>>>>คลิกที่นี่<<<<<<